Formularz zwrotu zakupionych produktów.

FORULARZ ZWROTU TOWARU

1. Wypełnia zwracający:

Data otrzymania towaru: …………………………………………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………………..

Nazwa towaru

Ilość

Wartość

Przyczyna zwrotu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* przyczyna zwrotu nie jest obowiązkowa


Proszę o zwrot wartości zwracanego towaru na konto bankowe:

Nazwa banku ………………………………………………….

Numer rachunku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwagi: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Do przesyłki ze zwracanymi produktami należy dołączyć paragon lub fakturę, które zostały przesłane wraz z zamówieniem.  

 

……………………………………………….
Czytelny podpis zwracającego


2. Wypełnia Fastryga.pl

Data otrzymania zwrotu: ………………………………………………..

Numer paragonu: ………………………………………………………..

Czy zwrot przyjęto?     TAK   NIE

Uwagi: ………………………………………………………………..