Regulamin

Regulamin  


Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep Fastryga.pl należącego do sieci sklepów zajmujących się sprzedażą artykułów pasmanteryjnych oraz dodatków krawieckich. Siedziba znajduje się w 60-708 Poznań ul. Małeckiego 24. Firma została założona w 1989 w Poznaniu, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: Numer regon 632263776
Numer NIP 972-033-94-58
Informacje ogólne
Sprzedaż odbywa się przez internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym-zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Fastryga.pl.

Zamówienia :
Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep www.fastryga.pl, pocztą email  lub telefonicznie pod numerem 618655122 lub  618652163 . Aby zrealizować  zamówienie konieczne jest podanie w momencie rejestracji klienta danych takich jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numeru telefonu.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem lub systemem płatniczym Przelewy24, po odnotowaniu wpłaty należnej kwoty na koncie sklepu
Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedającego zostanie potwierdzone drogą mailową. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sklep Fastryga.pl skontaktuje się z klientem który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@fastryga.pl lub telefonicznie pod numerami podanymi z opcji KONTAKT.

Czas realizacji zamówień ( od momentu złożenia do wysyłki): 
a) zamówienia płatne ''za pobraniem'' - zwykle 2-5 dni roboczych
b) zamówienia z płatnością przelewem lub Przelewy24 - zwykle 2-5 dni roboczych
W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

Ceny towarów i płatności:
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Fastryga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) płatność przy odbiorze - należność pobiera doręczyciel
b) przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu.
c) poprzez system płatniczy  Przelewy24
UWAGA. Ceny widoczne w sklepie internetowym oraz akcje promocyjne organizowane przesklep internetowy Fastryga.pl są aktualne i dotyczą zakupów dokonywanych online poprzez stronę internetową www.fastryga.pl.  Przy dokonywaniu zakupu w sklepach stacjonarnych ceny na wybrane artykuły mogą być inne niż w sklepie internetowym. Dotyczy to także akcji promocyjnych.
W wyjątkowej sytuacji i w przypadku pewnych produktów wymagany jest wybór określonej formy płatności. Informacja na ten temat znajduje się na stronie produktu.
Nr konta Fastryga.pl
mbank 44 1140 2004 0000 3002 3775 4525
Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy Poczty Polskiej lub kurierskiej. . Do zamówienia z dostawą na terenie innego kraju doliczany jest koszt dostawy  zgodnie z cennikiem doręczyciela . Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem lub poprzez system płatniczy Dotpay. Fastryga.pl nie wysyła przesyłek zagranicznych płatnych przy odbiorze. 

Koszty przesyłek

Koszt dostawy na terenie Polski aktualnie wynosi:

Paczkomaty InPost 24/7 - 15 zł

Przesyłka kurierska DPD - 16 zł
Przesyłka kurierska pobraniowa DPD 18 zł

Wysyłka zamówień hurtowych - 20 zł za każdy box do 30kg. 


Przesyłki zagraniczne dostarcza DPD.

Cena 60-95 zł za box do 10kg  jest uzależniona od strefy  i widoczna w koszyku po wybraniu kraju dostawy. 


 Zwroty, reklamacje :

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1. pisemnie na adres: FASTRYGA.PL  60-708 Poznań ul. Małeckiego 24
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fastryga.pl
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą,
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: FASTRYGA.PL 60-715 Poznań ul. Kolejowa 55  
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Fastryga nie odbiera przesyłek zwrotnych za pobraniem.
Zwrotowi nie podlegają towary przygotowane lub zamówione na specjalne życzenie klienta to znaczy zamówione z oferty katalogowej ( nie dostępne w sklepie internetowym), cięte na odpowiedni wymiar , barwione w określonym kolorze itp. 
Zwrot bez zadawania pytań jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. 
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Fastryga.pl 60-704 Poznań ul Małeckiego 14 . Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia na piśmie , telefonicznie lub emailem do momentu realizacji zamówienia to znaczy do chwili jego wysłania do klienta. Po tym terminie zamawiający ponosi koszty wysłania przesyłki według cennika Fastryga.pl (koszt wysyłki wybiera klient w momencie dokonywania zakupów) oraz zwrotu do nadawcy według cennika Poczty Polskiej. 

Uwaga.
Reklamacje związane z brakiem doręczenia przesyłki rejestrowanej ( list polecony, paczka pocztowa) nie będą rozpatrywane jeżeli adresat wyraził pisemna zgodę u swojego operatora pocztowego na doręczanie korespondencji do skrzynki oddawczej ( bez konieczności uzyskania podpisu Adresata - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12.06.2003r. Prawo Pocztowe), a Poczta Polska realizując jego wolę i działając w oparciu o ustalone procedury dokonała takiego doręczenia oraz odnotowała ten fakt w stosownych dokumentach. W takim przypadku przesyłkę będziemy traktować jako doręczoną. Dalsze roszczenia można kierować wyłącznie do Poczty Polskiej. 

Formularz zwrotu zakupionych produktów znajdziesz tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony swobodnego przepływu takich danych oraz uchyla dyrektywy 95/46/WE. RODO obowiązywać będzie w całej Unii Europejskiej w identycznym zakresie.

Dane jakie zbieramy to dane które każdy klient podaje przy rejestracji konta i/lub realizacji zakupów, a są to:

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

adres do fakturowania

adres dostawy

nr telefonu kontaktowego

adres email

Dotyczy to w szczególności zakupów online , a także zleceń składanych za pośrednictwem infolinii. Udostępniane dane są zapisywane na serwerach firmy Unix Storm z Wrocławia, a bezpieczeństwo jest monitorowane w systemie 24/7 .  Wszystkie dane osobowe które są podawane na naszej stronie internetowej są zabezpieczone przed przechwyceniem przez osoby niepożądane poprzez certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Dane osobowe przetwarzane będą przez nas wyłącznie w przypadku posiadania przez nas zgody klienta i do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tz. od momentu udzielenia zgody do jej cofnięcia lub innych działań ograniczających tę zgodę.  Jeżeli klient udzielił  zgody na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności, może ją w każdej chwili wycofać poprzez usunięcie swojego konta w serwisie fastryga.pl. Każdy użytkownik ma także prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzani, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każdy użytkownik może sprawdzić swoje dane, dokonać ich modyfikacji lub usunąć konto logując się w serwisie fastryga.pl w zakładce moje dane.  Jeżeli nie ma możliwości samodzielnej zmiany danych lub usunięcia profilu prosimy o kontakt mailowy pod adresem:  sklep@fastryga.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora oraz podmioty które są podwykonawcami naszych usług a w szczególności : firmy pocztowe, kurierskie, podmiot odpowiedzialny za obsługę informatyczną i składowanie danych oraz księgową. Przekazanie danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów wyrażnie wskazanych przez administratora.

Administratorem twoich danych osobowych jest firma:

Fastryga Barbara Potoczna-Mamet

Małeckiego 24

60-708 Poznań

NIP 9720339458

Regon 632263776

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez administratora i firmy podwykonawcze udostępnione na stronie fastryga.pl w celu realizacji umów kupna - sprzedaży, a także działań marketingowych prowadzonych przez administratora i przetwarzanie plików cookies zaznaczając odpowiednie pole dotyczące polityki prywatności podczas rejestracji konta lub składaniu zamówienia. W przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe założenie konta i złożenie zamówienia.


Ochrona danych to kwestia zaufania, a Twoja prywatność jest dla nas istotna. Będziemy zatem używać Twojego imienia i nazwiska oraz innych informacji, odnoszących się do Twojej osoby tylko w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy gromadzić informacje wyłącznie wtedy, gdy jest to dla nas niezbędne lub istotne dla naszych relacji z Tobą. 

Informacje dotyczące Twojej osoby będziemy przechowywać wyłącznie tak długo, jak wymaga tego prawo lub jak jest to istotne dla celów, dla których zostały one zgromadzone.

Możesz odwiedzić stronę i przeglądać ją bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania Strony pozostajesz anonimowy, nie możemy Cię zidentyfikować aż do momentu, kiedy założysz na Stronie konto i się w nim zalogujesz za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
1. Gromadzone dane

Jesteśmy upoważnieni do gromadzenia informacji, gdy składasz zamówienie na naszej Stronie. 

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane, które udostępniasz nam w ramach zakupów na Stronie, w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług. Jesteśmy upoważnieni do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu, szczegóły dotyczące płatności czy też dane konta bankowego. 

Będziemy korzystać z udostępnionych przez Ciebie informacji w celu realizacji Twoich zamówień oraz zapewnienia Ci dostępu do usług i informacji oferowanych na naszej Stronie. Poza tym będziemy korzystać z udostępnionych przez Ciebie informacji w celach administrowania Twoim kontem, weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, sprawdzania ściągania danych z naszej Strony, ulepszania układu graficznego i/lub treści naszej Strony oraz dostosowania ich do potrzeb użytkowników, identyfikacji użytkowników na naszej Stronie oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących naszych użytkowników. Pod warunkiem, że otrzymamy Twoją uprzednią wyraźną zgodę, prześlemy Ci informacje, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować lub o które nas poprosiłeś, w tym informacje na temat naszych produktów i usług. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody możemy także zapoznać Cię w e-mailu ze szczegółami innych produktów i usług. Jeśli nie chcesz od nas otrzymywać żadnych informacji handlowych, możesz z nich zrezygnować w dowolnym momencie. 

Jesteśmy upoważnieni do przekazania twojego imienia i nazwiska oraz adresu na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia produktu do Ciebie (na przykład naszej firmie kurierskiej lub dostawcy). 

Przetwarzamy również informacje dotyczące płatności dokonywanych na naszej stronie. Musisz jedynie przekazać nam bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony rzetelną i niewprowadzającą w błąd informację oraz informować nas na bieżąco o zmianach. 

Rzeczywiste dane dotyczące Twojego zamówienia mogą być przez nas przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez nas odzyskiwane. Możesz jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Twoje konto na Stronie. W tym miejscu możesz wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień, które zostały wykonane, które są nie wykonane i które wkrótce zostaną zrealizowane oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego czy też newsletterami, które zasubskrybowałeś. Jesteś zobowiązany się do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z naszej winy. 

Inne sposoby wykorzystania danych osobowych 

Z zastrzeżeniem Twojej uprzedniej i wyraźnej zgody, możemy Ci wysyłać również inne informacje o nas, o Stronie, naszych innych stronach internetowych, produktach, promocjach, newsletterach oraz informacje odnoszące się do innych firm z naszej grupy lub dotyczące naszych partnerów. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych dodatkowych informacji, wyszczególnionych w tym rozdziale (lub części z nich), kliknij na link ‘zrezygnuj’ w dowolnym e-mailu, który do Ciebie wysłaliśmy. 

Możemy co do zasady anonimizować dane użytkowników Strony i wykorzystywać je do różnych celów, w tym ustalenia ogólnej lokalizacji użytkowników i korzystania przez nich z określonych elementów Strony lub linków znajdujących się w e-mailach do osób, które zarejestrowały się w celu ich otrzymywania oraz przekazywać te zanonimizowane dane osobom trzecim jak np. wydawcom. Jednakże zidentyfikowanie Ciebie na podstawie tych anonimowych danych nie jest możliwe.
Konkursy 

W każdym konkursie wykorzystujemy dane do powiadomienia zwycięzców oraz reklamowania naszej oferty. Więcej informacji znajdziesz w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.
Osoby trzecie i linki 

Jesteśmy uprawnieni do przekazywania Twoich danych innym firmom z naszej grupy. Możemy je również przekazać naszym agentom i podwykonawcom, aby pomogli nam w celu wykorzystania Twoich danych, określonym w naszej Polityce Prywatności. Na przykład możemy skorzystać z pomocy osób trzecich w celu dostarczenia do Ciebie produktu, pobrania od Ciebie opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta. Możemy wymieniać się informacjami ze osobami trzecimi w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego. W przypadku sprzedaży naszej działalności bądź jej części, możemy przenieść nasze bazy danych zawierające Twoje dane osobowe. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, NIE będziemy sprzedawać ani ujawniać Twoich danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Strona może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazujemy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. 
2. Login

Funkcja „zostań zalogowany“ ma na celu uczynienie Twojego pobytu na naszej stronie jak najbardziej wygodnym. Umożliwia ona korzystanie z naszych usług bez konieczności logowania się za każdym razem.

3. Ciasteczka (cookies)

Aby przeglądać Stronę, nie jest wymagane włączenie obsługi ciasteczek. Jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę, że korzystanie z "koszyka" na Stronie oraz składanie zamówień jest możliwe tylko po uprzednim włączeniu obsługi ciasteczek. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które identyfikują Twój komputer na naszym serwerze jako unikalnego użytkownika podczas odwiedzania niektórych podstron. Są one przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Twojego komputera. Ciasteczka mogą być używane do rozpoznania Twojego adresu protokołu internetowego (adres IP) i oszczędzają Twój czas, kiedy chcesz wejść lub jesteś na Stronie. Używamy ciasteczek tylko dla Twojej wygody w korzystaniu ze Strony (na przykład do zapamiętania, kim jesteś, kiedy chcesz zmienić zawartość swojego koszyka, bez konieczności ponownego wprowadzania adresu e-mailowego), a nie w gromadzenia danych osobowych. Możesz wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę ciasteczek, lecz to ograniczy Twoje korzystanie ze Strony. Zapewniamy, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem osobistych lub prywatnych danych i jest wolne od wirusów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ciasteczkach, wejdź na http://www.allaboutcookies.org lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usuwania ich z Twojej przeglądarki internetowej, wejdź na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. 

Nasza strona wykorzystuje technologię re-targetingu, którą wykorzystujemy w celu uatrakcyjnienia naszej oferty. Re-targeting jest technologią, która daje nam możliwość reklamowania ostatnio przeglądanych artykułów na stronach naszych partnerów. W praktyce oznacza to, że reklamy na innych stronach będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika. Robimy to poprzez analizę zachowania Użytkowników, opracowując dane zgromadzone w ciasteczkach. Nawet tego rodzaju informacje są anonimowe i nie zawierają żadnych informacji osobowych.


4. Zgoda
Przekazując nam swoje dane lub korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

6. Twoje prawa


Jeśli obawiasz się o swoje dane, masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, które posiadamy lub przetwarzamy. Masz prawo zażądać od nas bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących Twoich danych. Na każdym etapie masz również prawo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych osobowych bezpośrednio do celów marketingowych. Skontaktuj się z nami przez e-mail na sklep@fastryga.pl lub listownie na adres FASTRYGA 60-708 Poznań ul Małeckiego 24

 

Inne informacje :Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 Dostawy gratis na terenie kraju dla zamówień detalicznych:
Jeżeli wartość zakupów przekroczy 300 zł. ( przesyłki opłacone przelewem lub przez Przelewy24) 400 zł (przesyłki pobraniowe ) . W czasie trwania akcji promocyjnej kwota zakupów od wysokości której przesyłka jest realizowana na koszt sprzedawcy może ulec zmianie lub zostać zawieszona . System naliczy opłatę automatycznie przy składaniu zamówienia .